Zámková drť

 
Produkt je k dispozícii v našej ponuke vo frakcii  8-16 cm.
Cena: 20 kg – 5,00 EUR, 1 t – 140,00 EUR